Socialdemokraternes skattely-udspil: Timing vigtigere end indhold?

I dag, 1. maj, Arbejdernes Internationale Kampdag, har Socialdemokraterne og SF især sat fokus på skattely og skatteunddragelse som et af de helt store temaer.

Socialdemokraterne har i dag lanceret et udspil med 17 punkter, der efter PanamaPapers og andre sager skal forsøge at gøre noget ved problemet.

Timing over indhold?

Hvad er det mest iøjefaldende ved udspillet? Fra mit synspunkt er det ikke så meget indholdet som det er dagen. Mere end de politiske initiativer, så er det opsigtsvækkende, at at partierne har valgt skattely som deres politiske førsteprioritet på netop 1. maj. Herved signalerer man tydeligt, at skattely-dagsordenen skal bindes op på arbejderkampen. Kampen mod skattely er ikke ny som sådan, men man har ikke tidligere i Danmark set så tydeligt og koordineret et forsøg på at italesætte skattely som en central problemstilling for dagens lønmodtagerklasse. Hvor visse Socialdemokrater tidligere har været fremme og diskutere skattely, synes dette at være en mere systematisk markering af, at dagsordenen bevæger sig mere centralt i partiets politiske dagsorden. Det er dét, der efter min mening er det mest bemærkelsesværdige ved udspillet.

Skat-resourcer, hårdere straffe og EU-pres

Nå, men tilbage til det politiske indhold – hvad med det? Udspillet har officielt fem ben, men som jeg ser det tre kernepunkter:

Man vil gøre Skats vilkår bedre ved at tilføre flere resourcer og give bedre værktøjer. Man vil straffe hårdere, herunder skabe et øget rådgiveransvar. Og man vil øge presset i EU for større gennemsigtighed hvad angår selskabers regnskaber, reelle ejere samt sanktioner mod skattely-lande.

Og så er der en række andre initiativer, herunder et gennemsyn af de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er – vores aftaler med andre lande om hvem der beskatter hvad, når økonomisk aktivitet overlapper landegrænser), samt en ‘omvendt amnesti-ordning’, hvorved skattesnydere trues med højere straffe fremadrettet, hvis ikke de melder sig inden for en kort tidsperiode. Det er – med overlæg, formentlig – stik modsat anbefalinger fra danske skatteadvokater, som har argumenteret for en ‘almindelig’ amnesti-ordning, hvor klienter kan få nedsat eller ingen straf, hvis de blot betaler udestående skat.

Stille og roligt fremad

Som nævnt er der ikke noget synderligt revolutionerende i udspillet. En del af forslagene følger eksisterende politisk arbejde, fx. arbejdet for sortlistning af skattely i EU og øget internationalt samarbejde. Men der er også steder, hvor Socialdemokraterne signalerer en mere vidtgående politisk retning, såvel nationalt som internationalt. På straf-området vil man indføre nye og hårdere straffe (selvom nogle mener det ikke er nødvendigt) og man vil udvide Skats adgang til bank-transaktioner med skattely. Derudover vil man væsentligt øge antallet af europæiske virksomheder, der skal aflægge land-for-land regnskaber ud over det, som EU-Kommissionen har lagt op til, hvilket falder i tråd med europæiske NGO’ers ønsker.

Hjemme godt, men ude vigtigst

Men man skal også vide mærke i, hvad der ikke er med i udspillet. Og en af de ting er et mere radikalt internationalt samarbejde på skatteområdet.

Hvis man skal opsummere, så bygger Socialdemokraternes udspil fat i en lang række af de eksisterende politiske strømninger herhjemme og i Europa. Det gælder både sortlistning og øgede straffe (som også var fremme i forbindelse med LuxLeaks for to år siden) samt øget gennemsigtighed omkring selskabers regnskaber og reelle ejere på tværs af EU, som er nogle af de værktøjer, der nyder stor politisk momentum for tiden.

Man søger kort sagt at skrue på nogle af de ting, vi kan her i Danmark, men samtidig kigger man udad, mod det eksisterende internationale samarbejde.

Som tidligere skrevet, så er internationalt samarbejde helt afgørende, hvis man vil søge at komme skatteunddragelse og dets lige til livs. Og selvom der er nogle elementer af det i Socialdemokraternes udspil, så er der også en række igangværende eller potentielle internationale initiativer, som ikke er nævnt.

Især kommer man til at tænke på fraværet af ord omkring udbredelse af offentlig land-for-land rapportering for selskaber, der er øverst på EU’s agenda lige pt., eller EU’s arbejde med en fælles selskabsskattebase, der er støttet bredt af virksomheder og civilsamfundsorganisationer i EU, og som flere socialdemokrater tidligere har udmeldt støtte til. Eller endnu videre, man kunne have annonceret støtte til en Verdensskatteorganisation, ligesom vi i dag har en Verdenshandelsorganisation. Uden sådan et forum kan det være svært at skabe enighed om nye regler, der er rigtigt globale i sit sigte, og ikke bare europæiske (selvom EU er et vigtigt forum i denne sammenhæng).

Disse initiativer er varme internationale skatteemner, og udspillet kunne have været brugt til et slå tonen an for et radikalt internationalt samarbejde som en afgørende løftestang i kampen mod skattely.

Ikke desto mindre bliver det interessant at følge udviklingen og reaktionerne på udspillet. I mine øjne er det dog fortsat timingen, der er det væsentligste at bide mærke i.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s